DỊCH VỤ THUÊ XE LẺ


MERCEDES E250 (3.50)

Ghi chú *:

Đời xe: 2011

Màu xe: Đen

Số chỗ: 04

Giá thuê: N/A

Thời gian: 8 giờ

Lộ trình: Nội thành Tp. HCM

Phụ trội ngoài giờ: 150,000-300,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 15,000 VNĐ/ km

MERCEDES R350 (4.50)

Ghi chú *:

Đời xe: 2007

Màu xe: Trắng

Số chỗ: 04

Giá thuê: N/A

Thời gian: 8 giờ

Lộ trình: Nội thành Tp. HCM

Phụ trội ngoài giờ: 120,000-270,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 12,000 VNĐ/ km

TOYOTA LAND CRUISER (4.50)

Ghi chú *:

Đời xe: 2006-2010

Màu xe: Bạc

Số chỗ: 07

Giá thuê: N/A

Thời gian: 8 giờ

Lộ trình: Nội thành Tp. HCM

Phụ trội ngoài giờ: 100,000-220,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 12,000 đ/ km

TOYOTA SIENNA (4.50)

Ghi chú *:

Đời xe: 2006-2010

Màu xe: Bạc

Số chỗ: 07

Giá thuê: N/A

Thời gian: 8 giờ

Lộ trình: Nội thành Tp. HCM

Phụ trội ngoài giờ: 100,000-220,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 12,000 đ/ giờ

TOYOTA CAMRY (3.50)

Ghi chú *:

Đời xe: 20011-2013

Màu xe: Đen

Số chỗ: 04

Giá thuê: N/A

Thời gian: 8 giờ

Lộ trình: Nội thành Tp. HCM

Phụ trội ngoài giờ: 100,00-200,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

TOYOTA CAMRY (2.40)

Ghi chú *:

Đời xe: 2007-2008

Màu xe: Xám / Đen

Số chỗ: 04

Giá thuê: N/A

Thời gian: 8 giờ

Lộ trình: Nội thành Tp. HCM

Phụ trội ngoài giờ: 80,000-130,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 8,000 đ/ km

TOYOTA FORTUNER (2.70)

Ghi chú *:

Đời xe: 2010-2013

Màu xe: Xám

Số chỗ: 07

Giá thuê: N/A

Thời gian: 8 giờ

Lộ trình: Nội thành Tp. HCM

Phụ trội ngoài giờ: 80,000-130,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 8,000 đ/ km

TOYOTA INNOVA (1.80 – 2.00)

Ghi chú *:

Đời xe: 2008-2012

Màu xe: Xám / Đen

Số chỗ: 07

Giá thuê: N/A

Thời gian: 8 giờ

Lộ trình: Nội thành Tp. HCM

Phụ trội ngoài giờ: 70,000-120,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 7,000 VNĐ/ km