DỊCH VỤ THUÊ XE THÁNG


TOYOTA VIOS

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,200,000 đ/ ngày

Đời xe: 2015

Màu xe: Bạc

Số chỗ: 04

Giá thuê: 26 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 70,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

TOYOTA ALTIS (2.00)

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,200,000 đ/ ngày

Đời xe: 2014-2015

Màu xe: Xám / Đen / Trắng

Số chỗ: 04

Giá thuê: 26 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 70,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

TOYOTA FORTUNER

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,200,000 đ/ ngày

Đời xe: 2015-2016

Màu xe: Đen / Bạc

Số chỗ: 04

Giá thuê: 32 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 70,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

FORD TRANSIT

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,500,000 đ/ ngày

Đời xe: 2014-2015

Màu xe: Xám / Trắng

Số chỗ: 16

Giá thuê: 29 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 80,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

TOYOTA SIENNA

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,500,000 đ/ ngày

Đời xe: 2015

Màu xe: Đen / Bạc / Trắng

Số chỗ: 04

Giá thuê: 55 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 80,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

LEXUS RX 350

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,500,000 đ/ ngày

Đời xe: 2015

Màu xe: Đen / Trắng

Số chỗ: 04

Giá thuê: 85 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 80,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

TOYOTA CAMRY (2.5)

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,200,000 đ/ ngày

Đời xe: 2015

Màu xe: Đen

Số chỗ: 04

Giá thuê: 37 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 70,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

FORD EVEREST

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,200,000 đ/ ngày

Đời xe: 2014-2015

Màu xe: Đen

Số chỗ: 07

Giá thuê: 45 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 70,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

TOYOTA INNOVA

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,200,000 đ/ ngày

Đời xe: 2014-2016

Màu xe: Vàng đồng / Bạc

Số chỗ: 07

Giá thuê: 30 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 70,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 7,000 đ/ km

TOYOTA INNOVA 2016

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,200,000 đ/ ngày

Đời xe: 2014-2016

Màu xe: Vàng đồng / Bạc

Số chỗ: 07

Giá thuê: 30 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 70,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 7,000 đ/ km

HYUNDAI COUNTY

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 1,500,000 đ/ ngày

Đời xe: 2014-2016

Màu xe: Vàng đồng / Bạc

Số chỗ: 29

Giá thuê: 40 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 80,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 10,000 đ/ km

HYUNDAI UNIVERSE

Ghi chú *: Over night: 350,000 đ/ đêm; Extra day: 2,900,000 đ/ ngày

Đời xe: 2009

Màu xe: Bạc / Xanh

Số chỗ: 41

Giá thuê: 55 triệu

Thời gian: 26 ngày

Lộ trình: 2,600 km

Phụ trội ngoài giờ: 100,000 đ/ giờ

Phụ trội quá km: 15,000 đ/ km